Over Shout!

Shout! Partners in Cultuur

Shout! ondersteunt creatieve organisaties bij de cultuuromslag naar (meer)ondernemerschap en het aanbrengen van structuur in een overvloed aan creativiteit.

Bedrijven en overheden weten Shout! te vinden als ze op zoek zijn naar creatieve invalshoeken. Shout! helpt bij het ophalen van ideeën, het filteren en structureren van strategieën en de vertaalslag naar beleid. Wij kijken naar de markt en stimuleren samenwerking als concurrentie of overlap niet te vermijden is. Ondernemen reikt verder dan management. Wij veranderen problemen in kansen en helpen bij de efficiency-slag. We zijn ook van dienst bij het uitwerken van concrete projectplannen en de implementatie ervan.

En als het echt niet meer verder gaat helpen we bij sluiting, fusie en/of krimp. Hierbij streven wij naar behoud van vitale functies en onderdelen, zo nodig door deze elders onder te brengen. Shout! doet dit met hart voor cultuur en ongeremd enthousiasme. We kunnen het niet laten om mensen en organisaties met elkaar te verbinden en met nieuwe ideeën te inspireren. Wij houden niet van dikke onderzoeksrapporten in een la, maar van bruikbare en praktische adviezen.

Comments are closed