Portefeuille

Opdrachten & eigen projecten

Opdrachten

Stichting Musea & Herinneringscentra ’40-’45 (SMH): programmadirecteur, sinds 09/2016
Avanti– stedelijk platform diversiteit, Almere: kwartiermaker, 2012-2016
Amsterdams Festival Overleg (AFO): Onderzoek en opzet Festivalbureau (onderzoeken voordelen van samenwerking m.b.t. P&O, financiën en marketing; i.s.m. Paul van der Linden), 2012
Borg en Rijtuigenmuseum Nienoord: Gastconservator tentoonstelling ‘Otto Eerelman. Schilder van aanzien’
Claron McFadden/ Nederlandsche Kunst- en Cultuurprojecten: zakelijk concept & management project Lilith, muziektheaterproductie van McFadden, sinds juni 2012 Holland Festival
Connecting Arts – Orgelfestival Utrecht, festivalleiding,2012-2013
Generale Oost, Arnhem: conceptueel en zakelijk advies bij start samenwerking tot De Nieuwe Oost, sinds 2012
Fonds Podiumkunsten – adviseur muziek
Origine – kunsthistorische bijdrage
Radio Muza (Georgie) – interim manager en kwartiermaker, sinds 2007
Rosa Ensemble – management en fondsenwering, sinds 2013
Slot Zuylen – onderzoek en organisatieadvies
Voor Vrijheid-Für Freiheit – projectleider, opdrachtgever Nationaal Comité 4en5 mei. Een Duits-Nederlands project, verantwoordelijk voor o.a. organisatie directeurenreis, studieprogramma, Vrijeheidsfeest en Münster (met ZMK Willem Alexander) en jeugdprojecten, 2015.

Eigen projecten

We. Moving People – projectleiding, conceptueel en zakelijk advies, sinds 2016
IN Cultuur:
Netwerk voor cultureel ondernemers en zzp-ers in de cultuursector. In 2013 met 6 netwerkbijeenkomsten in Amsterdam.
Nederlandsche Kunst- en Cultuurprojecten: Projectleiding Fotografieproject Nederland-Turkije (i.s.m. St. Kunsttraject), 2011
Stadsdeel West, Amsterdam: concept en projectleiding Creative West Sessions (4 netwerkbijeenkomsten voor creatieve ondernemers), 2012
Stadsdeel West, Amsterdam: Concept en projectleiding Ronde Tafel Gesprekken (3 bijeenkomsten voor gesubsidieerde culturele instellingen om samenwerking te bevorderen), 2012
Stadshart Amstelveen, Businesscase projectinitiatief voor een cultureel en sociaal café, 2016
Virtueel Museum Zuidas, Amsterdam: Lid Programmaraad (kunstprojecten Zuidas Amsterdam) 2008-2012
XXL Art: Zakelijk management Ku[n]stwerken (panoramaschilderijen van de kust van Nederland met in 2014 Noord Holland) sinds 2009

Comments are closed