SMH

Stichting Musea en Herinneringscentra

Annette Schautt is programmadirecteur bij de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-45). SMH 40–45 is het samenwerkingsverband van 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met focus op de periode 1940 – 1945. SMH versterkt de maatschappelijke positie van de instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit.

Schautts opdracht is om de samenwerking tussen de deelnemende musea en herinneringscentra handen en voeten te geven en verbinding te leggen met lokale en regionale initiatieven, teneinde de herinneringscultuur te versterken. Op nationaal niveau vertegenwoordigt Schautt de SMH in het directeurenoverleg Platform WOII.

Voor meer informatie over SMH, ga naar www.smh40-45.nl

 

Comments are closed