We. Moving People

We. Moving People

In 2015 is het idee voor ‘We. Moving People’ ontstaan, een project rondom het thema vluchtelingen. Binnen de campagne worden voorwerpen in musea, gerelateerd aan het thema vluchten, uitgelicht door de plaatsing van kleine sculpturen, zowel als de vertoning van verhalen van – en door – vluchtelingen zelf. De verbindende factor is: vluchten is van alle tijden – de geschiedenis van vluchtelingen van toen is inmiddels onze eigen geschiedenis. De ontwikkelfase werd mogelijk gemaakt door bijdragen van het Nationaal Comité 4en5 mei en de Landeszentrale für politische Bildung NRW.

Links naar projectplan en PPT presentatie.

Comments are closed